HOLSAND.NO

Årsmøte 2014

Det kalles herved inn til årsmøte i Skogn Maritime Forening.

 

Når:                Torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00

Sted:                     Holsand kai.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes:

 

                               Skogn Maritime Forening

                               Postboks 9

                               7619 Skogn

leder@skognmaritimeforening.no

 

innen 19.mai d.å.

 

Vi starter årsmøtet med informasjon angående skadene etter stormen «Ivar».

 

1.      Åpning/konstituering.

2.      Årsberetning.

3.      Regnskap og budsjett.

4.      Innkomne forslag.

5.      Bevilgninger.

6.      Valg.

7.      Avslutning.