10906322_898765506834845_4949915949595240940_n

Skogn Maritime Forening ble stiftet i 1992. Etter mange år med drømmer, planer og håp om at det skulle være mulig å få til en småbåthavn på Skogn, ble det en realitet i 2006. Alle de 68 plassene ble bestilt før havna var ferdig.

Småbåthavna ble ganske raskt utvidet med om lag 50 nye plasser, og det har også vært andre utvidelser slik at Skogn Maritime Forening i 2015 disponerte ca. 130 båtplasser ved Holsand. I etterkant av stormen «Ivar» senhøsten 2013 ble det gjort en omfattende reparasjon av hele det flytende anlegget.

Skulle du være interessert, ta kontakt med leder for mer informasjon.

«Pegasus» også laget en egen sang om Holsand Marina 🙂
Hør og se den:

Feskslo og klass. Vårsola fikk hattkaillan i Pegasus til å mønstre på igjen.
Pegasus: Gunnar Jermstad, Johan Friberg, Johan Svendsen
Video: Roger M. Svendsen, Johan Svendsen
Tekst og melodi: Johan Friberg
Spesiell takk til: Halvard Matberg, Lars Inge Salater, Gunnar Jermstad

.