Utleie Møterom – Lokale

Leiepris vinterperioden oktober – april, møterom og kjøkken kr 2.500

Leiepris sommerhalvår (mai – september), hele lokalet kr 5.000

Så fremt lokalet ikke er utleid får man også tilgang til lokalet dagen før.

BESTILLINGSSKJEMA:

https://www.havneweb.no/skogn-mf/?mod=utleie