HOLSAND.NO

Priser

Priser i Skogn Maritime Forening  pr. 05.03.2013
Årlig medlemskap
Vinteropplag medlem
Vinteropplag ikke-medlem
(lengden er total lengde inkl. draget på henger,
vi prioriterer medlemmer som har båt i havna)
kr 400,-
kr 130,-
kr 230,-

pr meter
pr meter
Innskudd opp til 8 meter utriggerInnskudd 10 meter utriggerÅrlig leie opp til 8 meter plass
(båtens bredde + 0,9 meter)
Årlig leie 10 meter plass
(båtens bredde + 0,9 meter)
Korttidsleie av båtplass
kr 35.000,-kr 50.000,-kr 1.000,-
kr 1.500,-
kr 50,-
  pr bredde meter
pr bredde meter
pr døgn