HOLSAND.NO

Styret i SMF

Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2018:

Styrets Leder:
E-post 
Per Olav Gilstad

414 22 558

Styrets Nestleder:
E-post
Kristoffer Hafskjold Okstad

476 14 156

Styremedlem/Kasserer:
E-post
Stein Arne Aspmodal

957 87 947

Styremedlem/Sekretær:
E-post
Jarle Langfjæran

909 78 434

Styremedlem/bryggesjef:
E-post
Asle Vang

930 64 644

Styremedlem/havnesjef:
E-post
Lars Inge Salater

922 34 130

Styremedlem/områdesjef:
E-post
Hans Åge Skaufel

905 85 216

Styremedlem:
E-post
Aleksander Brænne

958 23 907