Styret i SMF

Styrets sammensetning etter årsmøtet i 2021:

Styrets Leder:
E-post 
Per Olav Gilstad

414 22 558

Styrets Nestleder:
E-post
Gunnar Jermstad

906 41 802

Styremedlem/Kasserer:
E-post
Stein Arne Aspmodal

957 87 947

Styremedlem/Sekretær:
E-post
Jarle Langfjæran

909 78 434

Styremedlem/bryggesjef:
E-post
John Lundsvoll
916 04 827
Styremedlem/havnesjef:
E-post
Lars Inge Salater

922 34 130

Styremedlem/områdesjef:
E-post
Asle Vang
930 64 644
Styremedlem:
E-post
Arne Wold

900 40 154