Om SMF

Skogn Maritime Forening (SMF) ble stiftet den 26. mars 1992.

Foreningen er en frivillig organisasjon, tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Trøndelag. Formålet er å samle alle båtinteresserte for å ivareta medlemmenes felles interesser for båter, sjøliv, havneanlegg, friarealer og ordnet ferdsel på sjøen.

Foreningen står åpen for alle båt- og sjøinteresserte med tilknytning til Skogn og omegn.

Foreningen eier Holsand kai, som ble kjøpt i 1998 og hvor vi har vårt «hovedkvarter». Her har vi et møterom, kjøkken, sanitæranlegg som ble ferdiggjort i 2015, dessuten lager/stuverom. Resten av bygget brukes i hovedsak til vinterlagring av båter, og mulig rom for lagring av kajakker er under vurdering.

Småbåthavna ble en realitet i 2006, og hadde opprinnelig plass til 68 båter. Den ble ganske raskt utvidet med om lag 50 nye plasser, og senere er det gjort andre utvidelser slik at havna i dag har plass til ca. 130 båter. Etter stormen «Ivar» høsten 2013 ble det gjort en omfattende reparasjon av hele det flytende anlegget.

Havneanlegget er som hovedregel låst, men åpnes selvfølgelig under spesielle arrangementer.
Alle medlemmer i SMF har rett til adgangskort for tilgang til havneanlegget mot depositum (p.t. kr 200,-).

For de som er interessert i en båtplass, gi oss en tilbakemelding.

Gjestehavn med egen brygge er tilgjengelig for betalende båtgjester. Toalett finnes på hjørnet av Holsandkaia. Betaling skjer via GoMarina App eller med SMS

Foreningen arrangerer båttreff og quiz-kveld i månedsskiftet juni/juli hvert år.

Har du tips og forslag til andre ting som kan gjøres, ta kontakt med oss.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen til et trivelig maritimt miljø her på Holsand.