HOLSAND.NO

God Jul og et Godt Nytt

Styret i Skogn Maritime Forening ønsker alle våre medlemmer med familie en gledelig God Jul og et Godt Nyttår.

Vil samtidig benytte anledningen å takke for den dugnads innsatsen som er utført i 2013